Oświadczenie w sprawie "ustawy Kamilka" - Konfederacja

Oświadczenie w sprawie “ustawy Kamilka”

Oświadczenie w sprawie “ustawy Kamilka”

W związku z pytaniami dotyczącymi głosowania Konfederacji przeciw nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w dniu 13 lipca 2023 r., nazywanej w przestrzeni publicznej “ustawą Kamilka” oświadczam:

Mając na uwadze dobro dzieci zwracamy uwagę, iż propozycja nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego autorstwa posłów Suwerennej Polski nie zmniejszy problemu przemocy wobec dzieci, a za to zwiększy samowolę urzędników i pracowników socjalnych. Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza w art. 6 biurokratyczny kwestionariusz, na podstawie którego będzie podejmowana decyzja o odebraniu dziecka. Wprowadza to automatyzm, którego w takich sprawach absolutnie nie powinno być. Odpowiedzialność urzędnika zostaje zmniejszona, bo staje się tylko wykonawcą decyzji wynikającej z formularza.

Jednocześnie, co warto podkreślić: nie wiadomo jak ten kwestionariusz będzie wyglądał, bo zostanie on dopiero ustalony rozporządzeniem ministra. Stąd cały przegłosowany akt prawny pozostaje niekompletny. Nie możemy zgodzić się na przyjęcie “w ciemno” (bez znajomości treści) formularza, na podstawie którego potem dzieci mają być odbierane rodzicom. Przy braku projektu rozporządzenia i projektu kwestionariusza z art. 6, jest to głosowanie nad ustawą, której skutków regulacji nie można przewidzieć.

Z powyższych przyczyn posłowie Konfederacji zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Anna Bryłka
Rzecznik Prasowy Konfederacj

Skomentuj