Niezwykle ważny projekt ustawy #StopSegregacjiSanitarnej zostaje złożony w Sejmie! - Konfederacja

Niezwykle ważny projekt ustawy #StopSegregacjiSanitarnej zostaje złożony w Sejmie!

Niezwykle ważny projekt ustawy #StopSegregacjiSanitarnej zostaje złożony w Sejmie!

Niezwykle ważny projekt ustawy #StopSegregacjiSanitarnej zostaje złożony w Sejmie! Projekt kluczowy w walce o obronę praw obywatelskich, które są tak bezczelnie łamane przez obóz władzy!

Rząd PiS na szczycie UE w całości poparł paszporty covidowe i wprowadził je w Polsce wraz limitami dla osób niezaszczepionych zawieranych w rządowych rozporządzeniach. W ten sposób wprowadzają w Polsce haniebną i bezprawną segregację sanitarną, dzieląc Polaków na zaszczepionych i niezaszczepionych. To wszystko jest niezgodne z Konstytucją RP, w szczególności z art. 32: “1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
W dodatku Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) wyraźnie zakomunikował: “Organizator imprezy nie ma prawa żądać od uczestników takiego wydarzenia informacji o zaszczepieniu przeciw Covid-19; osoba taka ewentualne może to zrobić z własnej inicjatywy.” W ocenie UODO przepisy rozporządzenia Rady Ministrów “nie uprawniają” podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób “do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19”.

Mimo to minister Adam Niedzielski oznajmił, że organizator MUSI weryfikować, kto jest osobą zaszczepioną, a kto nie, co pokazuje, że wzywa przedsiębiorców do łamania prawa! Co ciekawe niedawno wicepremier Gowin potwierdził, że “nie ma podstaw prawnych, aby pracodawca, czy przedsiębiorca żądał dowodu zaszczepienia przeciwko Covid-19.”
Żyjemy w państwie absurdów, a prym w bezprawiu i niesprawiedliwości wiedzie rząd… Prawa i Sprawiedliwości.

Jako #Konfederacja odpowiadamy na pojawiającą się i coraz bardziej widoczną w Polsce dyskryminację tych, którzy nie poddali się dobrowolnym szczepieniom na COVID-19. Nasz projekt chroni prawa obywateli, chroni Konstytucję RP, która przecież ma gwarantować nam wszystkim równość wobec prawa!
Oczekujemy, że nasz projekt w trybie pilnym zostanie poddany pod głosowanie w Sejmie, już podczas najbliższego posiedzenia 7 i 8 lipca. Przekonamy się którzy posłowie pozostałych partii rzeczywiście zagłosują w obronie podstawowych praw obywatelskich zawartych w Konstytucji RP i sprzeciwią się dyskryminującej, bezprawnej segregacji!

Skomentuj