Nie chcemy europejskiego superpańswa! - Konfederacja

 Nie chcemy europejskiego superpańswa!

 Nie chcemy europejskiego superpańswa!

Anna Bryłka: My mówimy nie!
Nie chcemy europejskiego superpańswa!
Nie chcemy ingerencji Brukseli w polskie sprawy!
Nie chcemy religii klimatyzmu!
I nie chcemy masowej imigracji!
Chcemy wolności, chcemy samodzielności,
chcemy niepodległości!”

Wspieraj nas w walce o suwerenność Polski!

Komentarze (1)