Konfederacja w komisjach sejmowych! - Konfederacja

Konfederacja w komisjach sejmowych!

Konfederacja w komisjach sejmowych!

Nasi posłowie będą w nich pilnować prawidłowości procesu legislacyjnego, wygłaszać merytoryczne uwagi i prowadzić rzeczowe dyskusje. Będziemy Waszym głosem w Sejmie!

Konrad Berkowicz:
• Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
• Komisja Etyki Poselskiej

Karina Bosak:
• Komisja Ustawodawcza
• Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej

Krzysztof Bosak:
• Komisja Spraw Zagranicznych

Grzegorz Braun:
• Komisja Obrony Narodowej
• Komisja ds. Unii Europejskiej

Bronisław Foltyn:
• Komisja Gospodarki i Rozwoju
• Komisja Kultury i Środków Przekazu

Roman Fritz:
• Komisja Gospodarki i Rozwoju
• Komisja Spraw Zagranicznych

Sławomir Mentzen:
• Komisja Finansów Publicznych

Krzysztof Mulawa:
• Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych

Bartłomiej Pejo:
• Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
• Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
• Komisja Infrastruktury

Grzegorz Płaczek:
• Komisja Zdrowia
• Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Włodzimierz Skalik:
• Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
• Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Krzysztof Tuduj:
• Komisja ds. Służb Specjalnych
• Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Witold Tumanowicz:
• Komisja Infrastruktury
• Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
• Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Stanisław Tyszka:
• Komisja ds. Unii Europejskiej

Michał Wawer:
• Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
• Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Ryszard Wilk:
• Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
• Komisja ds. Kontroli Państwowej
• Komisja Zdrowia

Przemysław Wipler:
• Komisja Finansów Publicznych
• Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
• Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych

Andrzej Zapałowski:
• Komisja Łączności z Polakami za Granicą
• Komisja Obrony Narodowe

Skomentuj