Dzisiaj Dzień Wolności Podatkowej! - Konfederacja

Dzisiaj Dzień Wolności Podatkowej!

Dzisiaj Dzień Wolności Podatkowej!

Dzisiaj Dzień Wolności Podatkowej! Po raz 28. Centrum im. Adama Smitha oszacowało symboliczny dzień, w którym Polacy przestają pracować na płacenie wszelkich podatków i danin (PIT, CIT, VAT i inne), a zaczynają zarabiać na siebie i swoje rodziny.

W tym roku ten dzień wypada 22 czerwca, co oznacza, że na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni, czyli 12 dni dłużej niż w poprzednim roku i 14 dni dłużej niż w 2019 r. Gołym okiem widać jak zwiększają się obciążenia podatkowe obywateli. To oznacza, że zanim zaczniemy zarabiać na siebie, około pół roku musimy pracować na wszelkie podatki, składki, daniny, opłaty. Nie powinno być to zaskoczeniem dla nikogo kto śledzi nasz profil – obecna władza wprowadziła przecież już 45 podwyżek podatków i opłat!
Prezes CAS, Andrzej Sadowski, podkreślił również, że tak znacząco niekorzystne dla obywateli przesunięcie daty Dnia Wolności Podatkowej jest też wynikiem wzrostu wydatków rządowych (produkcja “tarcz antykryzysowych) przy jednoczesnym dużym spadku przychodów, spowodowanych zamykaniem gospodarki.

Jak trafnie stwierdził prof. Robert Gwiazdowski: “Chłop pańszczyźniany pracował dla pana feudalnego na początku XVI wieku 52 dni w roku, a później 104 dni. I to był feudalny wyzysk. My na początku XXI wieku pracujemy dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 157 dni. I to jest sprawiedliwość społeczna”.

Dlatego #Konfederacja, jako jedyna siła polityczna w Polsce, proponuje największą obniżkę podatków w historii!
✅ Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności pensji minimalnej, czyli ponad 31 tys. zł (docelowo PIT 0%), by wszyscy Polacy zarabiali więcej!
✅ Dobrowolny ZUS, dzięki któremu polscy przedsiębiorcy nie będę zmuszani płacić bardzo wysokich, comiesięcznych składek na ZUS!
✅ Obniżka VAT na żywność (największy od 20 lat wzrost cen uderza w kieszenie obywateli, musimy się temu sprzeciwić i pomóc Polakom!)
✅ Niższe podatki nałożone na paliwo (obecnie aż połowa jego ceny to podatki), żeby wszyscy obywatele na stacjach płacili mniej za paliwo!
Więcej o naszej powszechnej uldze podatkowej tutaj: https://konfederacja.net/1000-powszechna-ulga-podatkowa/
✅ “Pakiet Polskiego Przedsiębiorcy”, dzięki któremu usunęlibyśmy całą masę zbędnych i szkodliwych przepisów i wreszcie uwolnili polską przedsiębiorczość! Szczegóły pakietu tutaj: https://konfederacja.net/pakiet-polskiego-przedsiebiorcy/

Skomentuj