Program dla Polski po lockdownie

POLSKA NA NOWO

#PolskaNaNowo

Program dla Polski po lockdownie

Ponad rok lockdownu to czas kryzysu całego życia społecznegogospodarczego. To czas dewastowania gospodarki, paraliżu ochrony zdrowia, niszczenia edukacji, wprowadzania kolejnych podatków i deptania przez władzę wszelkich norm prawnych. Ten czas narodowej katastrofy wymaga wielkich i odważnych działań, które pomogą odbudować nasze państwo! Konfederacja jest jedyną w Polsce partią dążącą do zdecydowanych zmian systemowych. Okres lockdownu jeszcze uwypuklił i dodatkowo pogłębił lata zaniedbań. Najwyższy czas, by wyjść im naprzeciw. Dlatego prezentujemy program, którego realizacja pozwoli Polakom bogacić się, rozwijać i żyć w sprawiedliwym, silnym państwie. To plan odbudowy Polski po wielomiesięcznych obostrzeniach i zapaści społeczno-gospo darczej! Pomóżmy Polakom po lockdownie, naprawmy błędy z minionych lat i zbudujmy Polskę na nowo!

Program 2021: POLSKA NA NOWO!

work

Twórz z nami historię!

dołącz do społeczności Konfederacji

work