Czy można obniżyć koszt budowy domów i mieszkań o 30%? Tak!
Wyliczenia i analizy oraz propozycja wdrożenia reformy mieszkaniowej, które znajdziecie Państwo w poniższym dokumencie, wyraźnie wskazują, że ceny zakupu domów i mieszkań mogą być niższe i dostosowane do poziomu zamożności społeczeństwa.