PROGRAM KONFEDERACJI

czyste powietrze i woda

5. Zdrowe życie

Ochrona życia, czyste powietrze i woda, ochrona lasów, zdrowa żywność

Mamy obowiązek zadbać o to, by przyszłym pokoleniom pozostawić Polskę w stanie lepszym, niż w czasach, w których nam samym przyszło działać. Nasi rodacy zasługują na zdrowe życie – czystą wodę, lepsze powietrze w miastach, sprawny system ochrony zdrowia i zdrową żywność. Dobrze pojęta ochrona przyrody nie ma barwy politycznej i nie może być wykorzystywana instrumentalnie do rozgrywek biznesowych czy ideologicznych. Szczególnie ważna jest ochrona dziedzictwa narodowego – nie tylko w kulturowym, ale też w przyrodniczym oraz krajobrazowym wymiarze.

Wprowadzimy całkowity zakaz importu śmieci do Polski. Do ekologii podchodzimy ze zdrowym rozsądkiem, dlatego nie jesteśmy przeciwnikami produkcji energii z węgla, natomiast popieramy korzystanie z nowszych, bardziej efektywnych i czystszych technologii w energetyce. Aby powstrzymać wzrost kosztów produkcji energii (wynikający z bezkrytycznego aplikowania w Polsce wymogów polityki energetycznej UE) zainicjujemy kampanię informacyjną przygotowującą wypowiedzenie tzw. pakietu klimatycznego Unii Europejskiej, nakładającego na naszą gospodarkę nieuzasadnione obciążenia finansowe i wymuszającego transformację w kierunku droższych źródeł energii.

Będziemy wspierać ideę sportu amatorskiego. Trzeba też pomóc rodzicom oderwać dzieci i młodzież od smartfonów i komputerów, dlatego przywrócimy i nadamy wysoką rangę rywalizacji sportowej w ramach rozgrywek międzyszkolnych oraz międzyuniwersyteckich.

Jesteśmy zgodni, co do pilnej konieczności prawnych gwarancji bezpieczeństwa życia od poczęcia. Upomnimy się o projekty mające na celu ochronę życia nienarodzonych, które zostały zignorowane przez obecnie sprawujących władzę. Zainicjujemy kampanię informacyjną – aby każdy Polak mógł usłyszeć bicie serca dziecka słyszalne już w 6. tygodniu życia płodowego – z jasno deklarowanym celem zapewnienia prawnej ochrony życia każdego Polaka, bez względu na wiek, stan zdrowia czy sytuację życiową.

zdrowie

1. “1000+” Powszechna ulga podatkowa

PIT 0%, dobrowolny ZUS, paliwo 3 zł/l – więcej pieniędzy w rękach
obywateli, mniej w rękach urzędników

2. Szybkie i sprawiedliwe sądy

Parametryzacja pracy sądów i prokuratury, proces w 1 miesiąc

3. Bon oświatowy i kulturalny

Rodzice decydują o dzieciach, stop propagandzie LGBT

4. Bezpieczeństwo narodowe

Silna polska armia, stanowcza i niezależna polityka zagraniczna,
bezpieczeństwo energetyczne, odpowiedzialna polityka migracyjna

5. Zdrowe życie

Obrona życia, czyste powietrze i woda, ochrona lasów, zdrowa żywność

Pakiet Polskiego Przedsiębiorcy

zestaw rozwiązań, które znacznie ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Polska dla Ciebie!

program
work

Twórz z nami historię!

dołącz do społeczności Konfederacji

work