PROGRAM KONFEDERACJI

Proces w 1 miesiąc

2. Szybkie i sprawiedliwe sądy

Parametryzacja pracy sądów i prokuratury, proces w 1 miesiąc

Systemowa reforma wymiaru sprawiedliwości

System sądownictwa jest jednym z tych tematów, które budzą największe emocje w debacie publicznej. Niestety, dominują w niej spory personalne i walka o to, czyja frakcja będzie decydować o obsadzeniu najważniejszych stanowisk. Z punktu widzenia problemów Polaków, stykających się na co dzień z niewydolnymi sądami, żadnym rozwiązaniem nie są ani pseudoreformy proponowane przez obóz rządzący, ani też bezrefleksyjna obrona status quo ze strony części opozycji.

Optymalizacja procedur sądowych

Dla obywateli problemem jest przede wszystkim przewlekłość postępowań, wynikająca z niewydolności sądów i niedoskonałości procedur oraz poczucie niesprawiedliwości, które często spowodowane jest nadmiernym formalizmem działania sądów. Przewlekłość postępowań nie tylko pozbawia ochrony prawnej obywateli, zniechęcając ich do korzystania z sądów, ale też powoduje realne koszty dla polskiej gospodarki. Jako Konfederacja uważamy, że podstawą dla naprawienia polskiego sądownictwa i przywrócenia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości jest radykalne poprawienie organizacji pracy sędziów, aby ochrona prawna, po którą obywatele zwracają się do sądów, była realna i niezwłoczna. Dlatego proponujemy szereg rozwiązań, które pozwolą nam zbudować sprawne sądownictwo.

Zwiększymy liczbę asystentów sędziowskich

Wprowadzimy system pozwalający na efektywne zarządzanie czasem pracy sędziów i ich obiektywną ocenę. Sędziowie pozostaną niezawiśli w wydawaniu wyroków, lecz będą podlegali weryfikacji przez apolityczny system informatyczny monitorujący na bieżąco tempo i sprawność ich pracy. Odpowiedni algorytm będzie odpowiedzialny za przydzielane spraw i równomierne obłożenie sędziów pracą. Ponadto zwiększymy zasoby kadrowe, aby na każdego sędziego przypadał co najmniej jeden uczciwie wynagradzany asystent.

Proces w 1 miesiąc

Uprościmy procedurę, wprowadzając rozwiązania, które zmniejszą ryzyko przewlekłości postępowania, takie jak choćby elektroniczne doręczenia, czy też racjonalizację postępowania dowodowego, wprowadzając między innymi obowiązek wyznaczania od razu kilku terminów rozpraw w odstępie maksymalnie kilku dni dla przeprowadzenia wszystkich wnioskowanych przez strony dowodów. Odciążymy zawodowych sędziów od najdrobniejszych spraw, które każdego roku zapychają wokandy. Uprościmy język uzasadnień i pouczeń, aby każdy obywatel, także ten bez prawniczego wykształcenia, mógł zrozumieć treść orzeczeń.

sady

1. “1000+” Powszechna ulga podatkowa

PIT 0%, dobrowolny ZUS, paliwo 3 zł/l – więcej pieniędzy w rękach
obywateli, mniej w rękach urzędników

2. Szybkie i sprawiedliwe sądy

Parametryzacja pracy sądów i prokuratury, proces w 1 miesiąc

3. Bon oświatowy i kulturalny

Rodzice decydują o dzieciach, stop propagandzie LGBT

4. Bezpieczeństwo narodowe

Silna polska armia, stanowcza i niezależna polityka zagraniczna,
bezpieczeństwo energetyczne, odpowiedzialna polityka migracyjna

5. Zdrowe życie

Obrona życia, czyste powietrze i woda, ochrona lasów, zdrowa żywność

Pakiet Polskiego Przedsiębiorcy

zestaw rozwiązań, które znacznie ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Polska dla Ciebie!

program
work

Twórz z nami historię!

dołącz do społeczności Konfederacji

work