PROGRAM KONFEDERACJI

przyspieszymy rozwój gospodarczy

Pakiet Polskiego Przedsiębiorcy

Pakiet Polskiego Przedsiębiorcy to zestaw konkretnych, możliwych do zrealizowania postulatów, które znacznie ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, przyspieszą nasz rozwój gospodarczy i w konsekwencji doprowadzą do wzrostu płac.

Ustawa Wilka

Nawiązująca do Ustawy Wilczka nowa ordynacja gospodarcza regulująca stosunki pomiędzy państwem a przedsiębiorcami w sposób gwarantujący swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa o drobnym handlu

Znaczące ułatwienie prowadzenia drobnej działalności handlowej. Ustawa znosi kary za handel uliczny i zwiększa limity działalności nierejestrowanej.

Podniesienie limitu VAT

Podniesienie limitu, po przekroczeniu którego przedsiębiorca musi zarejestrować się na VAT, do 400 000 zł, czyli poziomu zbliżonego do tego który obowiązuje w Wielkiej Brytanii. Konieczność rozliczania podatku VAT generuje najwięcej kosztów księgowych dla drobnych przedsiębiorców. Zmniejszenie liczby podatników VAT ułatwi też urzędom skarbowym kontrolę rozliczeń większych podatników.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie będą dłużej podlegać pod ustawę o rachunkowości, która obowiązywać będzie tylko osoby prawne. Niezależnie od wysokości przychodów, przedsiębiorcy będą mogli korzystać z uproszczonej księgi przychodów i rozchodów.

Rozszerzenie klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika również o wątpliwości dotyczące stanu faktycznego. Pozycja podatnika zostanie zrównana z pozycją oskarżonego w procesie karnym.

Likwidacja klauzuli obejścia prawa podatkowego, pozwalającej nałożyć podatek, który wprost nie wynika z prawa podatkowego.

Nadanie mocy interpretacji ogólnej wszystkim indywidualnym interpretacjom podatkowym.

Związanie kwoty wolnej od podatku z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Kwota wolna od podatku wynosić będzie dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Likwidacja odmowy sprzedaży towaru czy realizacji usługi. Nikt nie ma prawa narzucać przedsiębiorcy realizacji usługi niezgodnej z jego sumieniem.

pakiet

1. “1000+” Powszechna ulga podatkowa

PIT 0%, dobrowolny ZUS, paliwo 3 zł/l – więcej pieniędzy w rękach
obywateli, mniej w rękach urzędników

2. Szybkie i sprawiedliwe sądy

Parametryzacja pracy sądów i prokuratury, proces w 1 miesiąc

3. Bon oświatowy i kulturalny

Rodzice decydują o dzieciach, stop propagandzie LGBT

4. Bezpieczeństwo narodowe

Silna polska armia, stanowcza i niezależna polityka zagraniczna,
bezpieczeństwo energetyczne, odpowiedzialna polityka migracyjna

5. Zdrowe życie

Obrona życia, czyste powietrze i woda, ochrona lasów, zdrowa żywność

Pakiet Polskiego Przedsiębiorcy

Zestaw rozwiązań, które znacznie ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Polska dla Ciebie!

program
work

Twórz z nami historię!

dołącz do społeczności Konfederacji

work