Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności - Pliki Cookies
AKCEPTUJĘ

Idea Klubów Konfederacji

W całej Polsce Konfederacja posiada rzesze sympatyków – to właśnie dzięki Wam i Waszym głosom oddanym w wyborach sukces w postaci 11 Posłów w Sejmie mógł zostać osiągnięty!

Na tym jednak, co oczywiste, nie możemy spocząć. Uzyskać realny wpływ na wprowadzanie zmian w Polsce, które postuluje Konfederacja, możemy jedynie poprzez stały rozwój i docieranie do coraz szerszej grupy wyborców. Właśnie dlatego powstała idea Klubów Konfederacji, jako oddolnych inicjatyw naszych sympatyków. Naszym założeniem jest decentralizacja działania, kreowanie lokalnych liderów i umożliwienie rozwijania Klubu w wybrany przez lidera i dostosowany do konkretnej grupy sympatyków sposób.

Każdy kto identyfikuje się z wartościami wyznawanymi przez Konfederację znajdzie swoje miejsce w Klubach Konfederacji.

Masz ambicje, by założyć własny Klub i zostać jego liderem?

Musimy stworzyć społeczność ludzi poinformowanych, bo wiedza jest podstawą dobrych decyzji. W warunkach, gdy system przesyłu informacji znajduje się w rękach starych elit, a media głównego nurtu ignorują nas, bądź wprost kłamią na nasz temat, potrzebujemy was! Tylko wy oddolnie możecie przełamać monopol informacyjny. Niech nie będzie wam wszystko jedno! Konfederacja potrzebuje waszego wsparcia!

Wymogi formalne

Jest kilka prostych wymogów, które muszą zostać spełnione, żeby Klub formalnie rozpoczął działalność.

Przede wszystkim musi zostać zgłoszony w serwisie WWW przez osobę, która chciałaby go prowadzić. Zarejestruj się na stronie, a następnie załóż Klub!

Do pozytywnej weryfikacji zgłoszonego Klubu potrzebne jest przejście etapu rozmowy przeprowadzanej przez Centralne Biuro Klubów Konfederacji z liderem. Dodatkowo wymagane jest, by Klub liczył przynajmniej 5 sympatyków.

Terenem działania każdego Klubu jest konkretna gmina. W ramach niej może istnieć kilka Klubów – nie ma tutaj ograniczeń.

Czego oczekujemy od lidera?

1. Komunikacja

Lider łączy członków swojego Klubu i Biuro Klubów Konfederacji w Warszawie. Odpowiada za bieżące zarządzanie swoim Klubem, przesył informacji na linii Biuro w Warszawie – członkowie swojego Klubu, oraz w sposób całkowicie dowolny kształtuje jego skład. Jeśli uzna, że współpraca z którymkolwiek z członków nie układa się prawidłowo, to może usunąć go ze składu swojego Klubu.

2. Koordynacja

Lider Klubu koordynuje działalność członków swojego Klubu w Internecie. Dostarcza im materiały przygotowane przez Biuro w Warszawie i rozlicza z powierzonych zadań. Odpowiada również za organizację pracy Klubu – decyduje o terminach, miejscach, celach spotkań oraz ich formie (poza standardową, działalność jedynie w Internecie jest również dopuszczalna).

3. Reprezentacja

Lider reprezentuje swoj Klub na zewnątrz. W szczególności oznacza to odpowiedzialność za wypowiadanie się w mediach w imieniu swojego Klubu oraz posługiwanie się logotypem Klubów Konfederacji.

Dostępne narzędzia dla lidera

Grupowa konwersacja członków

Lider powinien przede wszystkim zadbać o komunikację z członkami swojego Klubu. W tym celu powinien poinformować wszystkich członków swojego Klubu o wybranym kanale komunikacji. Może to być SMS, email, konwersacja grupowa na takich komunikatorach jak Signal, Messenger, Whatsapp czy Telegram, grupa w mediach społecznościowych takich jak Facebook i Twitter, czy inne narzędzia do komunikacji takie jak Discord czy Slack. Lider może dowolnie korzystać z wybranych form komunikacji.

Publiczny profil Klubu

O ile Klubów na terenie jednej gminy może działać kilka, to oficjalny profil na portalu Facebook dla obszaru danej gminy jest jeden. Każdy lider Klubu działającego otrzyma dostęp do tego profilu na poziomie „redaktora”, co umożliwi zamieszczanie na nim postów. Odpowiedzialność za umieszczaną treść oraz za moderowanie komentarzy, jak i ustalenie harmonogramu wpisów z pozostałymi redaktorami spoczywa na liderze Klubu. Może on do tego zadania oddelegować członka swojego Klubu. Administratorami wszystkich profili Klubów jest Biuro Klubów w Warszawie.

Panel Lidera

Lider może zarządzać stanem osobowym swojego Klubu poprzez możliwość usuwania jego członków za pomocą panelu administracyjnego na stronie www Klubów Konfederacji (instrukcja zostanie przesłana każdemu pozytywnie zweryfikowanemu liderowi Klubu).

Identyfikacja wizualna

Każdy Lider otrzyma logotyp Klubów Konfederacji, szablon firmowy do grafik oraz papier firmowy.

Działalność

Funkcjonowanie Klubów opiera się na 3 filarach.

I. Internet

II. Spotkania

III. Akcje

Działalność w Internecie

Jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania Klubów Konfederacji jest działalność w Sieci, w szczególności na portalach społecznościowych. Każdy członek Klubu będzie jednocześnie odbiorcą i nośnikiem treści. To bardzo ważna funkcja w sytuacji, gdy Konfederacja jest najrzadziej pokazywaną w telewizjach mainstreamowych partią polityczną. Podstawowym zadaniem każdego Lidera będzie dbanie po pierwsze o to, żeby każdy członek jego Klubu zapoznał się z treścią przesyłaną przez Biuro Klubów w Warszawie, a po drugie, żeby rozpropagować taką treść w swojej lokalnej społeczności np. wśród swoich znajomych na Facebooku, którzy na co dzień nie interesują się polityką.

Musimy stworzyć sprawnie działającą armię internetową. Rola Lidera w tym procesie jest bardzo istotna. W tym celu Lider powinien stworzyć grupę na Facebooku dla członków swojego Klubu w celu koordynacji działania wewnątrz Klubu oraz zaprosić wszystkich swoich znajomych do polubienia profilu Konfederacji na portalach społecznościowych (głównie Facebook). Ponadto Lider powinien poprosić o dokonanie takiej czynności każdego członka swojego Klubu. Media społecznościowe są naszym głównym kanałem komunikacji.

Spotkania Klubu

Istotnym obszarem działalności Klubów są również spotkania „na żywo”. Lider powinien organizować je w miarę regularnie ustalając z członkami Klubu jaka ich forma będzie najbardziej odpowiednia. Ważne, by lider był w stanie zorganizować działalność każdego członka Klubu. Spotkanie mogą odbywać się w formie zorganizowanych debat, warsztatów tematycznych, ale także luźniejszej – integrującej zespół.

Akcje polityczne

Kolejnym filarem działalności są akcje polityczne. Stanowią podstawę działań w terenie. Ich charakter może być różny w zależności od kilku czynników: lokalizacji Klubu, jego profilu, składu osobowego itd. Na pewno istotne są akcje zwiększające rozpoznawalność Konfederacji na danym obszarze, wszelkie demonstracje, marsze, pikiety są mile widziane. Chęć zorganizowania konkretnej akcji w terenie powinna zostać zgłoszona przez Lidera do Biura Klubów w Warszawie.

Biuro Klubów w Warszawie będzie również inicjowało akcje o charakterze ogólnopolskim. W takim przypadku Liderzy otrzymają niezbędne informację i instrukcję dla swojego Klubu.

Niezwykle ważne jest dzielenie się doświadczeniami w ramach wszystkich Klubów. W tym celu po przeprowadzeniu akcji, którą Lider uważa za udaną, powinien sporządzić jej opis wraz z instrukcją, tak aby inne Kluby mogły w sposób łatwy skopiować te rozwiązania u siebie. Taką instrukcję należałoby wysłać do Biura Klubów w Warszawie.

Lider powinien ponadto stworzyć lokalne listy kontaktowe

  • listę lokalnych profili w mediach społecznościowych – ze swojego miasta lub okolic
  • listę lokalnych mediów i dziennikarzy
  • listę swoich znajomych, których może poprosić o zaangażowanie

Z każdym Liderem, który założy swój Klub skontaktuje się telefonicznie Biuro Klubów w Warszawie w celu przekazania szczegółowych informacji.

W razie wątpliwości Lider powinien kontaktować się z Biurem Klubów w Warszawie.

Do boju!

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account