PROGRAM KONFEDERACJI

Rodzice decydują o dzieciach

3. Bon oświatowy i kulturalny

Rodzice decydują o dzieciach, stop propagandzie LGBT

Kolejne reformy, ciągłe zmiany podstaw programowych, przerośnięta biurokracja, marnotrawione środki, niska jakość kształcenia i kiepskie pensje nauczycieli. Skostniała struktura, nieefektywne systemy kształcenia, zabijanie kreatywności i umiejętności samodzielnego myślenia wśród uczniów, promowanie przeciętności i wtłaczanie w utarte, narzucone schematy. Tak wyglądają realia większości polskich szkół, a kolejne próby reform to nic innego, jak tylko administracyjne przesunięcia w ramach tego samego systemu, zależne od pomysłów kolejnych rządów.

W polskiej oświacie nic się nie zmieni, dopóki nie zmieni się sposób finansowania szkół. W tej chwili to administracja odgórnie decyduje jak wykorzystać pieniądze podatników, które szkoły finansować, jakie programy mają realizować uczniowie i w jaki sposób kształcone są nasze dzieci. Możemy do woli zmieniać strukturę edukacji, powoływać gimnazja, likwidować je, tworzyć licea z trzema klasami, czterema czy nawet pięcioma. Nic to nie zmieni, dopóki nie oddamy decyzji w sprawie finansowania oświaty tym, którym najbardziej zależy na jak najlepszym kształceniu dzieci, czyli ich rodzicom.

Jako Konfederacja dokonamy tego emitując bon edukacyjny, umożliwiający każdemu rodzicowi opłacenie nauki jego dziecka. To zaowocuje wzrostem zróżnicowania i konkurencji szkół. Dzięki wprowadzeniu bonu pieniądze trafią do tych szkół, które kształcą zgodnie z oczekiwaniami rodziców i tym samym przyciągają uczniów. Bony spowodują powstanie zdrowej konkurencji na rynku usług edukacyjnych, dzięki czemu wzrośnie jakość kształcenia, a szkoły szybciej dostosują się do rzeczywistości, gdyż te, które pozostaną skostniałymi skansenami, nie będą wybierane.

Ponadto uwolnimy zawód nauczyciela. Wzrost zarobków dobrych pedagogów nie może być odgórnie ograniczany. Warunki pracy powinna określać umowa pomiędzy stronami i konkurencja pomiędzy szkołami, a nie relikty ustrojowe w rodzaju Karty Nauczyciela czy rejonizacji uczniów. Obronimy szkoły przed inwazją samozwańczych „seksedukatorów” i propagandystów ruchu LGBT. Zadbamy o należyte respektowanie prawa dzieci do poszanowania ich wrażliwości i nienarażanie na indoktrynację czy kontakt z treściami niedopasowanymi do wieku. Zagwarantujemy prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z ich wartościami. Szkoła w procesie wychowania ma wspierać rodziców, a nie z nimi rywalizować.

Kulturę narodową, naukę i sztukę uwolnimy od ideologizacji narzucanej za publiczne pieniądze. Chcemy, aby to ludzie decydowali, co warto oglądać, co czytać, czego słuchać. Zamiast indoktrynacji i promowania szkodliwych ideologii na koszt podatnika, zaproponujemy bon kulturalny na zakup biletu do dowolnej wybranej galerii, muzeum, filharmonii czy teatru, wspierając w ten sposób rozwój i dopasowanie oferty kulturalnej do zainteresowań obywateli.

bon

1. “1000+” Powszechna ulga podatkowa

PIT 0%, dobrowolny ZUS, paliwo 3 zł/l – więcej pieniędzy w rękach
obywateli, mniej w rękach urzędników

2. Szybkie i sprawiedliwe sądy

Parametryzacja pracy sądów i prokuratury, proces w 1 miesiąc

3. Bon oświatowy i kulturalny

Rodzice decydują o dzieciach, stop propagandzie LGBT

4. Bezpieczeństwo narodowe

Silna polska armia, stanowcza i niezależna polityka zagraniczna,
bezpieczeństwo energetyczne, odpowiedzialna polityka migracyjna

5. Zdrowe życie

Obrona życia, czyste powietrze i woda, ochrona lasów, zdrowa żywność

Pakiet Polskiego Przedsiębiorcy

zestaw rozwiązań, które znacznie ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Polska dla Ciebie!

program
work

Twórz z nami historię!

dołącz do społeczności Konfederacji

work