PROGRAM KONFEDERACJI

Silna polska armia

4. Bezpieczeństwo narodowe

Silna polska armia, stanowcza i niezależna polityka zagraniczna,
bezpieczeństwo energetyczne, odpowiedzialna polityka migracyjna

Chcemy odejść od polityki zagranicznej: z jednej strony pełnej strachu i upokorzeń, a z drugiej pełnej iluzji, oderwanej od doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych i realiów polityki międzynarodowej. Podstawowe gwarancje zachowania integralności i niepodległości państwa to dla nas silna kultura, stabilna gospodarka, nowoczesne Wojsko Polskie i wysoki poziom wyszkolenia strzeleckiego i obronnego społeczeństwa, niemożliwy do utrzymania bez możliwości posiadania broni palnej przez każdego wyszkolonego i uczciwego obywatela.

Bezpieczeństwa Polski nie wolno poświęcać na ołtarzu jakichkolwiek rozgrywek, układów, iluzji czy przesądów – np. ślepej wiary w tzw. projekt europejski, pozbawione odniesienia do racji stanu relacje z innymi państwami czy zabobonny lęk wobec energii jądrowej. W zmieniającym się świecie Polska musi brać pod uwagę wszelkie scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej i rozmawiać ze wszystkimi – choćby po to, aby w relacjach z kluczowymi partnerami osiągać lepszą pozycję. Nie pozwolimy na oparcie naszego bezpieczeństwa wyłącznie na sojuszach. To przede wszystkim własna siła, połączona z roztropnym utrzymywaniem dobrych relacji z innymi partnerami, pozwoli nam na realne zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

Narastającym wyzwaniem są masowe ruchy migracyjne, które, mimo obietnic rządu, dotyczą w ogromnym już stopniu także Polski. Sprzeciwialiśmy się udziałowi Polski w przymusowym programie tzw. relokacji uchodźców, odrzucamy ideologię multikulturalizmu i jesteśmy przeciwni obecnie prowadzonej akcji otwarcia granic kraju dla masowej imigracji zarobkowej do Polski. Zapowiedzi polityków, tak z rządu, jak i z lewicowej opozycji, wskazują, że docelowo chodzi o stworzenie państwa coraz bardziej wielonarodowego. Odbywa się to bez żadnej debaty w parlamencie oraz bez jakiejkolwiek oficjalnej strategii, czy choćby rzetelnego monitorowania ruchów migracyjnych. Polska nie może przyjmować więcej gości niż nasz naród jest w stanie zasymilować, dlatego wprowadzimy zasady odpowiedzialnej polityki migracyjnej, odniesione nie tylko do oczekiwań biznesu, ale przede wszystkim do dobra wspólnego państwa i narodu polskiego. Zadbamy o wspieranie powrotu Polaków z emigracji zarobkowej do kraju, a także o program repatriacyjny z prawdziwego zdarzenia. Aby uzupełnić potrzeby rynku pracy w okresie dobrej koniunktury w większym stopniu musimy postawić na migracje wewnętrzne.

Nie zgadzamy się na realizację jakichkolwiek obcych roszczeń dotyczących tzw. mienia bezspadkowego. Podejmiemy na arenie międzynarodowej działania na rzecz zapewnienia Polsce pola manewru geopolitycznego, tak byśmy nie byli zakładnikami amerykańskiej administracji, działającej w myśl ustawy Just Act (447). Podejmiemy ofensywę kulturalną i historyczną, by do wszystkich ośrodków opiniotwórczych na świecie dotrzeć z prawdziwym, a zarazem atrakcyjnym w formie przekazem na temat II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów Polski i Polaków. Będziemy także zmierzać do uchwalenia ustawy blokującej jakiekolwiek działania na rzecz transferu mienia czy kapitału do organizacji czy grup próbujących wymusić takie działania na Polsce.

Nie pozwolimy na dalszą utratę naszej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. Dotychczasowy model jej funkcjonowania wyczerpał się. Opowiadamy się za dobrowolną współpracą państw Europy zamiast dotychczasowego dyktatu. Odrzucamy koncepcję stopniowej budowy federalnego superpaństwa zarządzanego z Brukseli. Będziemy proponować naszym partnerom zza granicy porozumienia i formy prawne, w ramach których suwerenność polityczna, gospodarcza i kulturowa Polski nie będzie kwestionowana.

bezpieczenstwo

1. “1000+” Powszechna ulga podatkowa

PIT 0%, dobrowolny ZUS, paliwo 3 zł/l – więcej pieniędzy w rękach
obywateli, mniej w rękach urzędników

2. Szybkie i sprawiedliwe sądy

Parametryzacja pracy sądów i prokuratury, proces w 1 miesiąc

3. Bon oświatowy i kulturalny

Rodzice decydują o dzieciach, stop propagandzie LGBT

4. Bezpieczeństwo narodowe

Silna polska armia, stanowcza i niezależna polityka zagraniczna,
bezpieczeństwo energetyczne, odpowiedzialna polityka migracyjna

5. Zdrowe życie

Obrona życia, czyste powietrze i woda, ochrona lasów, zdrowa żywność

Pakiet Polskiego Przedsiębiorcy

zestaw rozwiązań, które znacznie ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Polska dla Ciebie!

program
work

Twórz z nami historię!

dołącz do społeczności Konfederacji

work